محسن نوشته

رزومه
منتشر شده در: — Jul 29, 2019

مختصری درباره من

من متولد شهر زهک یکی از شرقی ترین شهرهای کشورم در منطقه سیستانم. دبستان را توی همین شهر خوندم اما راهنمایی و دبیرستان را توی این شهر نبودم. همین موضوع باعث شد از بچگی زندگی متفاوتی تجربه کنم. رشته ریاضی فیزیک خوندم و با وجود اینکه شاگرد ممتاز مدرسه بودم، بدلیل تنفرعجیی که نسبت به دروس عمومی داشتم رتبه خوبی توی کنکور کسب نکردم. سال ۸۲ رشته مهندسی آبیاری پذبرفته شدم اما سال ۸۴ به کاردانی برق گرایش قدرت تغییر رشته دادم و همین تغییر رشته زندگی فنی-تخصصی منو هم تغییر داد و باعث شد تخصصم با کارشناسی ICT گرایش: دیتا، رشد کنه و با کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات گرایش: شبکه های کامپیوتری، بالغ شه. از سال ۸۳ با کشاورزی شروع بکار کردم تا حالا که بعنوان CTO مشغولم. توی ادامه میخوام یکم از تجربه های کاری و تخصصیم بنویسم تا منو بافت تخصصمو بهتر بشناسید.

تایم لاین ۱۶ ساله اخیر زندگی من

۱۲- سال ۹۵ تا ۹۸

دوره های آموزشی

1- Applied Course On GSM & BTS | International Nabius Institute

2- Applied Course On Optical Fiber Communication | International Nabius Institute

3- Applied Course On Transmission Systems | International Nabius Institute

4- Computer Network Management | cisco base | acecr

5- NGN | Next Generation Networks | acecr

6- LPIC-1 | Anisa

7- SQL-Server | SEMATECH

8- Big data and distributed computing | Laitec

9- Docker* | Laitec

10- No-SQL* | Laitec

(* بدلیل تسلط به سرفصل ارائه شده بصورت ناقص شرکت کرده ام.)

جعبه ابزار تخصصی من

1- GNS3

2- Cisco Packet Tracer

3- NS2

4- NS3

5- OPNET

6- ESXi/Virtualization | in production layer

7- Kubernetes/Docker | in production layer

8- Cisco IOS (v12,v15) | in production layer

9- Mikrotik (as NAS, as Hotspot, as WiFi, as Firewall, as Router) | in production layer

10- FreeBSD/Linux(Debian/CentOS/Ubuntu) | in production layer

11- PF/ALTQ, IPFW | in production layer

12- Squid, Nginx, Apache web server, HAProxy | in production layer

13- FreeSwitch, Asterisk | in production layer

14- FreeNAS | in production layer

15- Cassandra, MySQL, SQL-Server | in production layer

16- Kafka, Zookeeper | in production layer

17- Spark, Flink | in lab layer

18- HDFS | in production layer

19- FFMPEG | in production layer

20- Zabbix, Cacti, MRTG, RRDTools, Observium, ntop | in production layer

21- Wireshark

22- ElasticSearch/Kibana | in production layer

23- OpenSense/PFSense | in production layer

24- GlusterFS | in production layer

25- GPB (Google Protocol Buffer) | in production layer

26- FreeRadius | in production layer

27- JetSIB/SIB/NTTack | in production layer

28- IBS | in production layer

29- SALT | in production layer

زبانهای برنامه نویسی من (به ترتیب از تسلط بیشتر به کمتر):

1- Erlang

2- React | Base/Native

3- JS

4- C | SoC/ContikiOS

5- C | FreeBSD Kernel

6- Matlab

7- HTML/CSS/PHP

8- C++ | Small devices

9- Java

10- Bash

11- RUST

12- IAR

13- LUA

14- Perl

افتخارات علمی/مقالات/مسابقات من:

۱- دانشجوی ممتاز دوره کارشناسی (رتبه دوم)

۲- دانشجوی ممتاز دوره کارشناسی ارشد (رتبه دوم)

۳- کسب مقام برتر در مسابقات هکاتون اینترنت اشیاء

۴- انتشار مقاله: ارائه روشی برای پیشرانش پیام های ایمنی در شبکه های موردی بین خودرویی مبتنی بر استاندارد IEEE802.15.4